Sponsorer

Støt vore sponsorer de støtter os

MOL Aftale

MOL-sponsor og Faxe Musik Rollo skolen Gl. Strandvej 12 Faxe 4640 er der indgået aftale om følgende sponsorering af Faxe Musik blæser orkester for 2020 & 2021

Aftalen omfatter følgende:

Sponsorlogo på banner og flag, der kan max være 7. sponser pr. banner
Logoet kan ved enighed mellem sponsorer .

Sponsorlogo på sponsorvæg ved Rollo Skolen.

Sponsorlogo på avisannoncer i Haslev Faxe Posten samt på Faxe Musiks hjemmeside www.faxemusik.dk , hvor også et link bliver oprettet.

Sponsorlogo på program / plakat når disse bliver trykt.

SponsorNavn på Faxe Musik brevpapir og andet relevant materiale der udsendes fra foreningen.

Der udleveres 2 årskort med adgang til Faxe Musiks arrangementer.
I forbindelse med arragenemter, kan der udleveres et glas vin / øl eller en sodavand, samt 2 pølse med brød per kort.
Kan kun bruges en gang per arrangement.

Indbydelse til sponsorsamling.

Sponsor kan efter nærmere aftale gøre brug af Faxe Musik ved særlige arrangementer, hvor sponsor skønner, at en sådan medvirken kan have markedsføringsmæssig værdi for sponsor og-/ eller Faxe Musik.

Logomateriale fremsendes af sponsor som også afholder udgifter.

Aftalens indhold må ikke offentliggøres af sponsor eller Faxe Musik

Ansvaret for Faxe Musik’s opfyldelse af denne aftale er fra foreningens bestyrelse, pålagt xxxxxxxxx tlf. dag 1234 5678 eller privat tlf. 9987 6644 , eller en anden bestyrelsen udpeget person.
Ved ændring af ansvarlig person skal sponsor omgående informeres.

Pris kr. 20.000,00 kr. ekskl. moms. – der er forfalden til betaling med
kr. 5.000,00 kr. den 1. marts & den 1. august hvert år i alt 4 gange.

Faxe Musik vil-/skal bestræbe sig på, at yde sponsor den bedst mulige reklame, herunder arbejde på at skaffe den bedst mulige omtale i den skrivende presse.